Mapa strony

Tel/fax: (14) 678-41-02

Gminna Spółka Komunalna

Lisia Góra

aktualności

Gminna Spółka Komunalna Sp.z o.o. przyjmie dwóch pracowników na stanowisko: monter i konserwator s...

Czytaj całość

imieniny

15 grudnia 2017

Dzisiaj są imieniny:
Niny, Celiny, Krystiany

losowe zdjęcia

PRACA !!!


Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. przyjmie dwóch pracowników na stanowisko:

monter i konserwator sieci.

Więcej informacji pod nr tel 14-6784-102.

Osoba do kontaktu: Dorota Mitera lub Witold Sak


ZABEZPIECZENIE WODOMIERZA PRZED MROZEM

W OKRESIE ZIMOWYM PROSIMY O ZABEZPIECZENIE WODOMIERZA PRZED MROZEM


 

Prosimy zawiadomić natychmiast GSK sp. z.o.o, gdy zauważyli Państwo, że: 

  • wystapił wyciek przy wodomierzu
  • wskazania wodomierza budzą wątpliwości związane z jego pracą i sprawnością
  • została naruszona plomba

 

Zgłoszenie awarii prosimy przekazać telefonicznie na nr telefonu 14 678 41 02


Po godzinie 15 oraz w niedzielę i święta, awarie prosimy zgłaszać pod nr telefonu 14 645 11 79

 


 

ZAKAZ WPROWADZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH I WÓD DRENAŻOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZYPOMINA SIĘ O ZAKAZIE WPROWADZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH I WÓD DRENAŻOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ

Służby Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. prowadzą ciągłą kontrolę przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Wobec właścicieli posesji, u których zostanie stwierdzone nielegalne podłączenie wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej będą wyciągane stosowne konsekwencje.

Informujemy, że przepis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. Nr 123 z 2006 r. poz. 858 z późn. zm.) zabrania wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Zakaz wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej określa również zawarta umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z art. 28 ust. 4 i 4a powołanej wyżej ustawy, stanowi wykroczenie i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Ponadto, w razie wystąpienia szkód, będących następstwem wylania ścieków z kanalizacji sanitarnej, odbiorcy którzy odprowadzają wody opadowe i drenażowe poprzez kanalizację sanitarną zostaną pociągnięci do współodpowiedzialności finansowej za zaistniałe szkody. 

Zapraszamy do współpracy i kontaktu

Zadaj pytanie